Dijital Termostat

Günümüzde dijital termostat kullanımı her geçen gün artmaktadır. Dijital termostat ve diğer termostatların kullanım alanlarının birbirinden farklı olması ve aynı zamanda ısı kontrolünün yapılacağı maddenin de farklı olmasından dolayı termostatların birçok türü üretilmektedir.

Bundan dolayı ihtiyaçlarınız doğrultusunda kullanacağınız dijital termostat seçiminde özellikle o ortam için uygun seçimi yapabilmek son derece büyük önem taşımaktadır. Ortamda meydana gelen ısı değişimlerini belirleyebilmek ve ölçmek için tasarlanmış ve üretilmiş olan dijital termostat çok fazla tercih edilen modellerin başında gelmektedir. Günümüzde dijital termostat ile beraber analog termostat modelleri de kimi yerlerde kullanılmaktadır. Dijital termostat modelleri içerisinde programlanabilir özelliğe sahip olanlarda yer almaktadır, bu özelliğe sahip olanlar en çok talep gören ve tercih edilen ürünlerdir.

Günümüzde kullanılan termostatlar yapısal olarak üç farklı türde bulunmaktadır. Bunlar kullanım yerine, gerilim seviyesine ve içyapısına göre sınıflandırılmaktadır. Dijital termostat modelleri kullanım yerlerine göre değişen farklı özellikleri ile ticari tip, ev tipi ve klima termostatlarıdır.

Gerilim seviyelerine göre ise yapısal olarak farklılıklar gösteren modeller hat gerilimi, düşük volt gerilimi ve milli volt gerilimi olarak çeşitlenmektedir. İçyapısına göre değişim gösteren termostat çeşitleri ise, gaz sıvı körüklü termostat, metal cıvalı termostat ve dijital termostat olan modellerdir. Dijital termostat modelleri sıcaklık kontrol sistemlerinde kullanılan anahtarlama elemanlarıdır. Termostatların öncelikli görevi ortamda olması istenilen sıcaklığa göre akımı kesmek ve sıcaklık altına inildiği anda akımı tekrar vermektir. Dijital termostat modelleri günlük hayatımızda kullandığımız birçok yerde karşımıza çıkmaktadır. Bunlar arasında buzdolapları, su ısıtıcıları, klima sistemleri, klima santralleri gibi araçlar yer almaktadır. Ayrıca endüstriyel soğutma, klima sistemleri ile büyük yük gemilerindeki klima sistemlerinin kontrolünü sağlamak içinde dijital termostat modelleri kullanılmaktadır. Örnek vermek gerekir ise soğutma sisteminin sıcaklığının kontrolü ve ayarlanan sıcaklık değerinin aşılması durumunda uyarı vermesi amacıyla termostatlar kullanılır. Termostatları içyapılarına göre ise dijital termostat, elektromekanik termostat ve mekanik termostat olmak üzere üçe ayırabiliriz. Bunun yanında ayarlı veya sabit değerli termostatlar da bulunmaktadır. Dijital termostat modelleri sıcaklığı içerisinde yer alan elektronik devreler ile algılayarak uyarı, akım kesme veya anahtarlama yapmaktadır. Elektromanyetik termostat modelleri ise içlerinde bulunan mekanik ve elektronik aksam sayesinde algılama ve anahtarlama yaparlar. Mekanik termostat modelleri ise sadece mekanik akşamlardan oluşmaktadır ve algılamayı bu şekilde yapmaktadır.

İstenilen sıcaklık değer aralığında ayarlanabilen termostatlardan olan dijital termostatlar yine içyapılarındaki elektronik cihazlar aracılığı ile işlem yaparken elektromekanik ve mekanik olanlar ise daha çok yay gibi mekanik sistemler ile algılama ve ayar işlemi yaparlar. Yazımızda bu kısma kadar olan kısımda size saymış olduğumuz termostat çeşitlerinin kullanım alanları ile ilgili birkaç örnek vermemiz gerekir ise aşağıdakileri örnek olarak verebiliriz.

  • Endüstriyel ve ferdi klima sistemlerinde kullanılan sıcaklık ayarı yapan termostat modelleri
  • Su ısıtıcılarında kullanılan suyun kaynamasından sonra akımı kesen termostatlar
  • Ortam sıcaklığını ayarlamak için kullanılan klima sistemlerine veya ısıtma sistemlerine bağlanan termostatlar.

    Dijital Termostat Nasıl Çalışır?

    Isıtma sistemlerde, herhangi bir arıza meydana gelmesi durumunda sıcaklık aşırı yükselirse enerjiyi kesen devre elemanı olarak da teknik bir amaca hizmet etmektedir. Böylece sıcaklığın daha fazla artmasının önüne geçmiş olur. Soğutma ve klima sistemlerinde ise dijital termostat yeterli soğukluğa ulaştığında kompresörü devreden çıkartır. Ardından sıcaklık yükseldiğinde ise kompresörü çalıştırır. Böylece gereksiz yere elektrik tüketilmesinin önüne geçerek fazla enerji tüketilmesinin önüne geçer.
  • WhatsApp chat